9906243

امضای تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و شهرداری تهران/ آبیاری فضای سبز تهران با پسآب تصفیه شده

امضای تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و شهرداری تهران/ آبیاری فضای سبز تهران با پسآب تصفیه شده

تفاهم‌نامه همکاری وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد که بر اساس آن از این پس فضای سبز پایتخت از این پس با پسآب تصفیه شده در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب این شهر آبیاری خواهد شد.

بر اساس این تفاهمنامه که به امضای رضا اردکانیان وزیر نیرو و پیروز حناچی شهردار تهران رسیده است، همکاری میزان استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و منبع اصلی تأمین آبیاری تهران پساب تصفیه خانه ها خواهد بود.

این تفاهمنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۲۲ قانون هوای پاک و تقویت همکاری و تعاملات بین بخشی و به منظور تأمین آب خام مورد نیاز آبیاری فضاهای سبز و بوستان‌های شهر تهران که در ارتقای کیفیت محیط زیست شهری است، به امضا رسید.

صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی و آب آشامیدنی در مقابل جایگزین کردن روان آب‌ها، آبهای سطحی و پساب تصفیه شده فاضلاب شهری برای آبیاری عرصه‌ها و فضاهای سبز در شهر تهران به عنوان راهکاری منطقی و عملی برای حفظ ذخایر ارزشمند آبهای زیرزمینی و مقابله با مخاطرات ناشی از کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در شهر تهران از دیگر اهداف تفاهمنامه‌ای است که امروز میان شهرداری تهران و وزارت نیرو به امضا رسید.

موضوع اصلی این تفاهمنامه تقویت تعاملات بین بخشی، همکاری‌های دوجانبه و هم افزایی لازم با هدف رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های موجود بین دو مجموعه وزارت نیرو و شهرداری تهران برای ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در زمینه تأمین آب فضای سبز شهر تهران از منابع آبی و پساب طبق مدل پیشنهادی و مدیریت سیلاب شهری است. به این ترتیب این تفاهمنامه دو طرف را بر اساس برنامه تنظیم شده در راستای نگهداشت و توسعه فضای سبز شهر تهران تا افق ۱۴۱۰ در بخش‌های مختلف ملزم می‌کند.

همچنین، برنامه توسعه پیشنهادی فضای سبز شهر تهران؛ فضاهای سبز شهر تهران، منابع مصرف آب و تغییر منابع مصرف آب تا افق ۱۴۱۰ را مشخص می‌کند که قرار است بر اساس این تفاهمنامه و این برنامه، استفاده از منابع آب زیرزمینی که اکنون منبع اصلی آبیاری فضای سبز است به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. به این ترتیب وزارت نیرو موظف می‌شود که مابه التفاوت آب مورد نیاز را از پساب تصفیه خانه‌ها تأمین کند. از سوی دیگر، به منظور برنامه ریزی، نظارت، تعیین چگونگی و نحوه اجرای مأموریت‌های مشترک در راستای تحقق محورهای همکاری فی مابین، کمیته راهبردی تفاهمنامه با ترکیب مسئولان وزارت نیرو و شهرداری تهران تشکیل می‌شود و همه اقدامات و همکاری‌های مشترک با مصوبه کمیته مزبور و تحت نظارت آن به اجرا در خواهد آمد.

 

منبع: پایگاه اطلا‌ع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)

مطالب اخیر