9712253

افزایش۴۰ درصدی خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ضرایب جدید

افزایش۴۰ درصدی خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ضرایب جدید

خرید برق تجدیدپذیر در ۶ ماه اول سال با ضریب جدید انجام می‌شود تا در این بازه زمانی

که مصرف برق بیشتر است قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی با اشاره به این خبر افزود: دولت از شهریور ۹۷ هیچ‌گونه پرداختی برای خرید برق تجدیدپذیر نداشته درحالی‌که منابع اعتبار خرید آن از قبوض مردم است. ضرایب ساعتی می‌تواند قیمت خرید برق تجدیدپذیر را افزایش داده و ضریب تعدیل نرخ ارز برای نیروگاه‌های بهره برداری شده نیز موجب افزایش قابل توجه نرخ خرید خواهد شد. قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در شش ماه اول سال آینده نیز تغییر نخواهد کرد، ولی این ضرایب موجب افزایش خرید تا ۴۰ درصد خواهد شد.

دولت چند سالی است که حمایت تولید برق تجدید پذیر را افزایش داده، تا ضمن اینکه تأمین نیاز داخلی برق کشور در واحد‌های کوچک مقیاس تسهیل شود، زمینه صادرات برق در مناطق مرزی نیز فراهم شود.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی درباره مصوبه افزایش ۳۰ درصد تعرفه خرید برق از نیروگاه‌های با تجهیزات ایرانی گفت: دولت چند سال پیش برای افزایش استفاده از تجهیزات ایرانی در ساخت نیروگاه‌ها مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن از نیروگاه‌های که تجهیزات ایرانی دارد تعرفه خرید برق از سوی دولت ۳۰ درصد بیشتر از سایر نیروگاه‌ها خواهد بود.

سید محمد صادق زاده با بیان اینکه برای قیمت خرید برق در ۶ ماهه نخست سال از نیروگاه‌های تجدید پذیر نیز سیاست‌های تعرفه‌ای جدید در نظر گرفته‌شده است، افزود: خرید برق تجدید پذیر در ۶ ماه اول سال با ضریب جدید انجام می‌شود تا در این بازه زمانی که مصرف برق بیشتراست قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

 گفتنی است این ضریب، همان ضریب ساعتی و تعدیل برای نیروگاه‌های بهره برداری شده است که روی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق قبلی اعمال می‌شود، ولی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تغییر نکرده و برای نیروگاه‌هایی که جدیدا به بهره برداری می‌رسند ضریب تعدیل متفاوتی برای سال بعد اعمال خواهد شد. در شش ماهه نخست سال آینده نیز این قیمت‌های خرید تضمینی برق پابرجا خواهد بود.

ضریب ساعتی موجب می‌شود تا برق نیروگاه‌ها با قیمت بالاتر در ساعات اوج مصرف خریداری شود و ضریب تعدیل نیز با توجه به تغییرات شدید ارزی در یکسال گذشته رخ داده است اعمال خواهد شد که مجموع این ضرایب موجب می‌شود قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۴۰ درصد افزایش یابد و اگر این نرخ ارز در سال آینده تغییر چندانی نداشته باشد، ضریب تعدیل برای نیروگاه‌های جدید زیاد نخواهد بود و در حد ۱۴-۱۵ درصد (متوسط سالیانه نرخ تورم در ۲۰ سال گذشته) اعمال خواهد شد، اما با این وجود ضریب ساعتی برای آن‌ها اعمال می‌گردد. ضریب ساعتی نیز می‌تواند تا ۱۵ درصد در شش ماهه نخست سال موجب افزایش قیمت خرید شود.

منبع: پایگاه اطلاع­رسانی برق نیوز

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب اخیر