9903244

ابلاغ شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان دارای قرارداد

ابلاغ شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان دارای قرارداد

سخنگوی صنعت برق از ابلاغ شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان دارای قرارداد با صنعت برق خبر داد.

مصطفی رجبی سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس ابلاغیه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خطاب به توانیر، در راستای حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش تولید و اجرای دستور وزیر نیرو، از این پس شرکت توانیر مجاز خواهد بود برای تسهیل شرایط تهیه و ارایه اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان دارای قرارداد اتصال به شبکه، نسبت به ارایه تسهیلات به آنان اقدام کند.

رجبی درباره گواهی ظرفیت عنوان کرد: گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله، که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود.

 

*شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای متقاضیان

سخنگوی صنعت برق با بیان این که در ابلاغیه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خطاب به توانیر، شرایط تهیه این اوراق برای ۴ گروه به توانیر اعلام شده است، خاطرنشان کرد: براساس این ابلاغیه، گروه۱ مشترکانی را شامل خواهد شد که تا پایان خردادماه جاری، به مالک شبکه مراجعه و در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند.

وی ادامه داد: این گروه از مشترکان می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را طی ۴ مرحله، در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک چهارم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

سخنگوی صنعت برق در ادامه به مشترکان مشمول گروه۲ اشاره کرد و گفت: این گروه، مشترکانی را شامل می‌شود که از تاریخ ۱ تا ۳۱ تیرماه امسال به مالک شبکه مراجعه و درباره نحوه ایفای تعهدات خود در خصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق نمایند.

رجبی اضافه کرد: این گروه از مشترکان نیز می‌توانند در یک دوره زمانی سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک سوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

وی درباره نحوه استفاده از پتانسیل اوراق گواهی ظرفیت توسط گروه سوم نیز اظهارداشت: بر این اساس مشترکانی که از تاریخ ۱ تا پایان مرداد ماه امسال با مالک شبکه درباره نحوه ایفای تعهد خود درخصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند، می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را در طی دوره ۲ مرحله و در یک دوره سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک دوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در نهایت گروه چهارم نیز مشترکانی هستند که از ابتدا تا پایان شهریور ماه با مالک شبکه توافق کنند که این گروه می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را در طی یک مرحله و حداکثر تا سه ماه از زمان توافق به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

برپایه این گزارش، واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف «تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود» است. واگذاری اشتراک جدید یا افزایش قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر