140107124

آغاز احداث ۹۸ هزار کیلومتر شبکه جدید برق

آغاز احداث ۹۸ هزار کیلومتر شبکه جدید برقدولت سیزدهم به دنبال افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق و در همین راستا توسعه شبکه و آغاز احداث ۹۸ هزار کیلومتر شبکه جدید برق را در دستور کار خود قرار داده است.از یک سال قبل یک برنامه ۳۵ هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در طول چهار سال اجرایی شده است تا ناترازی برقی کشور رفع شود، اما همراستا با ایجاد این ظرفیت جدید در زمینه تولید برق نیاز به زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیز هست. در این رابطه برنامه دولت سیزدهم را از مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) جویا شدیم. ضمن اینکه شبکه برق ایران دچار فرسودگی نیز هست و در کنار تأمین زیرساخت برای افزایش ظرفیت تولید، لازم است که بخشی از شبکه نیز برای رفع فرسودگی تعویض شود.مدیرعامل شرکت توانیر در این رابطه توضیح می‌دهد: «برنامه مدونی برای رفع فرسودگی زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق و همینطور ایجاد ظرفیت جدید همراستا با افزایش تولید برق داریم و تلاش می‌شود که تعادل میان این دو بخش حفظ شود.آرش کردی ادامه می‌دهد: استاندارد این است که تعادلی بین این بخش‌های تولید، انتقال و توزیع وجود داشته باشد. اگر این تعادل نباشد شبکه به سمت پرباری فرسودگی پیش می‌رود و دچار فرسایش می‌شود؛ لذا این یکی از موضوعات مهم در شبکه سراسری است و اعداد و شاخص‌های آن رصد شده و قابل احصا است.او با اشاره به اینکه در بخش انتقال اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داده‌ایم، توضیح می‌دهد: از جمله اینکه پکیج‌های بزرگ و محلی برای ایجاد بیش از ۴۰۰ پست برق در نظر گرفته‌ایم و در این زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی را تحت عنوان فاینانس شروع کرده‌ایم. به این ترتیب به دنبال آن هستیم که فرسودگی که در شبکه وجود دارد، رفع کنیم. این در بخش انتقال است و در بخش توزیع نیز اقداماتی در حال انجام است.مدیرعامل شرکت توانیر درباره اقدامات بخش توزیع برق عنوان می‌کند: برای این بخش کار خوبی در جریان است. تاکنون نیز از ۳۷۰ هزار کیلومتر شبکه هوایی بدون روپوش یعنی همان سیم‌های مسی، حدود ۲۱۰ هزار کیلومتر را تبدیل کابل خودنگهدار روپوش‌دار کرده‌ایم. این مسأله از ۳ جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه کمک می‌کند تا بحث تلفات را سامان دهیم؛ دوم، شبکه را استاندارد کنیم و این شبکه‌ها را به لحاظ پرباری که وضعیت مناسب‌تری داشته باشند و سوم از سرقت کابل جلوگیری شود.کردی، میزان سرقت کابل را در کشور «قابل ملاحظه» می‌داند و می‌گوید: ارقام مدام در حال تغییر است و نمی‌توان عدد دقیقی عنوان کرد، اما کابل خودنگهدار روپوش دار استاندارد کمک می‌کند تا تلفات را کاهش و کیفیت خدمات را بهتر کنیم و آمار پدیده سوء سرقت را به حداقل برسانیم. ۹۸ هزار کیلومتر شبکه جدید در حال احداث استمدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه برنامه‌های توانیر در دولت سیزدهم بر سه محور اصلی مدیریت مصرف و تقاضــا، ساماندهی اقتصاد برق و توسعه زیرساخت‌های شبکه استوار خواهد بود، می‌گوید: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در نظر داریم که ۹۸ هزار کیلومتر مدار خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق احداث و ۵۳ هزار مگاولت آمپر پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق جدید نصب کنیم. او با اشاره به اینکه این بخش هم برای افزایش ظرفیت انتقال و هم برای رفع فرسودگی است، توضیح می‌دهد: ۵۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد که بخشی مربوط به توسعه شبکه و بخشی هم رفع فرسودگی است. به عبارتی دقیق‌تر، یک چهارم آن برای رفع فرسودگی است. کردی با بیان اینکه عمده این برنامه و اقدامات از طریق منابع فاینانس پذیر انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: «برای جذب این منابع در مرحله مذاکرات نهایی هستیم.او از بیان اینکه میزان منابع فاینانس و محل جذب آن از کجا خواهد بود، خودداری کرد و گفت: این منابع، منابع پایداری است. کردی با اشاره به اینکه توسعه ۳۵ هزار مگاواتی تولید و همینطور ۹۸ هزار کیلومتری شبکه تنها اقدامات نخواهد بود، می‌گوید: «مدیریت مصرف برق نیز یکی از سازکار‌های جدی در این دولت است و بر این اســاس برای نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند با تمرکز بر ۱۵ درصد مشترک پرمصرف برنامه‌ریزی شده است.   منبع: برق نیوز
مطالب اخیر