«بورس انرژی واقعی» حلقه گمشده رفع خاموشی‏‏‌ها

«بورس انرژی واقعی» حلقه گمشده رفع خاموشی‏‏‌هانایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: باید بستری ایجاد کرد تا سیستم عرضه و تقاضای برق به‌‌‌درستی و به شکل واقعی در آن تعریف شود و از قیمت‌های دستوری دوری جست.برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه...

ادامه مطلب...